Kubooktaedr

Michaela Koblížková, Ph.D.

Studium

  • VŠ studia v Brně
  • VŠ studia v Praze
  • Doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor m-8 Obecné otázky matematiky a informatiky)

Zaměstnání

  • Třeboň
  • Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci (předměty: matematika, deskriptivní geometrie, tělesná výchova, výtvarná výchova)

Publikační činnost

Další činnosti

  • jihočeský korespondenční seminář z matematiky
  • přednášky na Škole mladých matematiků

Kontakty

  • zc.iczilbok@aleahcim :liam-E